Účast na realizaci staveb v roce 2001

Česká republika

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , střední oprava VP 3

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , údržba a opravy provozů technolog. zařízení VPO

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , výroba a montáž OK lávek a plošin na plynojemu a

                                                      teplárně

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , Calumite , výroba a montáž OK

• Ostrava , ISPAT Nová huť  a.s. , demontáž válcovací tratě

• Ostrava , ISPAT Nová huť  a.s. , střední oprava tratě Stiefelu "4-10"  

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , údržba provozů aglomerace a rudiště

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , výměna převodové skříně M6 pohonu konvertoru K1

• Ostrava , Vítkovické železárny a.s. , údržba provozů rourovny

• Ostrava , Moravské chemické závody , montáž OK technol. zařízení pro výr. kysel. dusičné

• Praha – Chodov , Mercedes , montáž OK správního a prodej. centra

• Příbram , Halex – Schauenberg , výroba OK

• Hradec Králové , Interspar , montáž OK

• Rudná u Prahy , montáž OK skladov. haly

• Velim , Celbasol , montáž OK haly

• Kroměříž , oprava kotle 

 

Slovensko

• Trnava , IKEA , montáž OK

 

Maďarsko

• Dunaújváros , Dunafer , střední oprava VP 2