Účast na realizaci staveb v roce 2002

Česká republika

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , údržba provozů aglomerace a rudiště             

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , ocelárna , výměna hlavního plovoucího ložiska konvertoru K2

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , střední oprava VP 1

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , údržba a opravy provozů technolog. zařízení VPO

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , střední oprava aglomerace

• Ostrava , ISPAT Nová huť Ostrava a.s. , minihuť, výměna a oprava vpustek na válc. stolici P1500

                                                          - Steckel

• Ostrava , Vítkovické železárny a.s. , údržba provozů rourovny

• Ostrava , Moravské chemické závody , montáž OK technol. zařízení pro výr. kysel. dusičné