Účast na realizaci staveb v roce 2003

Česká republika

• Třinec , Třinecké železárny , údržba provozů aglomerace a rudiště

• Třinec , Třinecké železárny , SO aglomerace č. 1

• Třinec , Třinecké železárny , ocelárna , výměna převodovky pohonu konvertoru K1

• Třinec , Třinecké železárny , ocelárna , montáž mostového jeřábu ve staré stripovací hale 50t

• Třinec , Třinecké železárny , exp. skladka sochorů , montáž portal. jeřábu 50t/25t

• Třinec , Třinecké železárny , válcovna , SO blokovny č.1 –vratná trať

• Třinec , Třinecké železárny , válcovna C – GO+MORE KJT , montáž krokové pece

• Třinec , Třinecké železárny , válcovna –hala č.3 , montáž mostového jeřábu 25t

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , údržba a opravy provozů technolog. zařízení VPO

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , SO licího stroje

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , SO aglomerace

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , oprava ohřívače větru č. 11

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , výměna potrubí DN 500 pod strusk. kolejí na VP 2

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , oprava mokrého skrubru VP 2

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , oprava mokrého skrubru VP3

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s , oprava výpustě Fe u VP 3

• Ostrava , ISPAT Nová huť Ostrava a.s. , oprava plynojemu koks. plynu  

• Bělotín , České dráhy , demontáž a montáž OK železničního mostu

• Frýdek–Místek , Válcovny plechů , montáž OK haly

• Písek , montáž OK haly

• Kladno , demontáž mostového jeřábu 25t

• Temelín , JE , demontáž portálového jeřábu 50t/25t

• Ostrava , Moravské chemické závody , kontrola utahovacích momentů u VP šroubů

• Králíky , AUTO WEBER , dodávka rámové palety

• Opatovice , elektrárna , montáž  OK střechy