Účast na realizaci staveb v roce 2004

Česká republika

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , údržba provozů aglomerace a rudiště

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , SO aglomerace č. 2 – oprava míchacích bubnů

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , SO aglomerace č. 2 – vynášecí bubny a sýpky

• Třinec , Třinecké železárny a.s. , ocelárna -  výměna převodovky pohonu konvertoru K2

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. ,  údržba a opravy provozů technolog. zařízení VPO

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , úprava olejových kabin u VP 1 – VP 4

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , SO VP 4 - montáž OK odlévárny

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , SO VP 4 – oprava prašníku

• Ostrava , Vysoké pece Ostrava a.s. , SO VP 4 – montáž chlazení vysoké pece

• Havířov , České dráhy , oprava ložisek mostu trati Český Těšín - Ostrava

• Dobratice , České dráhy , montáž OK železničního mostu č. 227 na trati Frýdek-Místek

                                      – Český Těšín  

• Jablunkov , PRESMONT , manipulace s lisem LUD 500

• Ostrava , Výzkumný ústav hutnictví železa , výroba OK plošin pro VSŽ a.s.

 

Slovensko

• Bratislava , Slovnaft , montáž OK

• Košice , Východoslovenské železárny a.s. , montáž OK