Účast na realizaci staveb v roce 2005

Česká republika

• Ostrava, VPO, a. s., Opravy TG zařízení vysokých pecí

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Opravy TG zařízení aglomerace

• Kolín, Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe, Montáž pylonů

• Bohumín, Univerzální trať – Bohumín, a. s., Oprava pojezdu mostového jeřábu

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Rekonstrukce a modernizace VP4 – oprava „ S “ křivek

• Ostrava, VPO, a. s., SO – nová štěrkovna

• Ostrava, VPO, a. s., SO – aglomerace č. 2

• Ostrava, VPO, a. s., Oprava TG zařízení v rámci SO VP2

• Jihlava, INTRANS, Demontáž portálového jeřábu

• Sládkovičovo (SR), INTRANS, Montáž portálového jeřábu

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Konvertor K1 – demontáž a montáž převodovky

• Ostrava – Vítkovice, Propoj HVS mezi horní a střední oblasti

• Loučka, Olza, s. r. o., Transport lisu „ Hellbron – 30t “ do výrobní haly

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Oprava vozů kontislitků na ZPO1

• Paskov, BIOCEL, Opláštění střechy zásobníku