Účast na realizaci staveb v roce 2006

Česká republika

• Ostrava, VPO, a. s., Opravy TG zařízení vysokých pecí

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Opravy TG zařízení aglomerace

• Ostrava, VPO, a. s., Oprava ocelové konstrukce pásu č. 70 a č. 71 - JRH

• Ostrava, VPO, a. s., Úprava spouštěcího žlabu VP4

• Ostrava, VPO, a. s., Výroba spouštěcích žlabů VP3

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Oprava okujových žlabů – Minihuť

• Loučka, Olza, s. r. o., Složení a transport lisu „ Hellbron – 40t “

• Ostrava, VPO, a. s., Montáž kabiny mostového jeřábu VP3

• Ostrava, Vítkovice Steel, a. s., ISSM – Montáž strojního zařízení

• Ostrava, Vítkovice, a. s., Modernizace EOP č. 5 – Úprava trafostanice

• Ostrava, Vítkovice, a. s., Modernizace EOP č. 5 – Montáž korečkového dopravníku KEP

• Ostrava, EVI, a. s., Rekonstrukce horkovodu I. a II. etapa

• Ostrava, VPO, a. s., Ohřev výsypných klap na rudném mostě

• Ostrava, Elektrárna Třebovice, a. s., Práce na GO kotle K14

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s. závod 4 – teplárna, Rekonstrukce zásobníku uhel. prášku K9

• Dětmarovice, Elektrárna Dětmarovice, a. s., Práce na GO VB4

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Montážní práce při rekonstrukci HCC