Účast na realizaci staveb v roce 2007

Česká republika

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Opravy TG zařízení

• Třinec, Třinecké železárny, a.s., Opravy TG zařízení aglomerace

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Dodávka a montáž korečkového naběrače NPH 400

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Mimořádná oprava VP 1

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., SO Stiefel 140 mm

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Rekonstrukce zásobníku uhelného prášku kotle K5

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., SO VP 1 – výměna propojek chladicích desek

• Ostrava - Vítkovice, VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a. s., Přemístění pece IGNIS

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Oprava potrubí tryskače sochorů na ČDS

• Třinec, Třinecké železárny, a. s., Oprava JD 50t licího jeřábu vč. troleje na NSH

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., Montáž TG zařízení – dávkování roštoviny

• Bohumín, Třinecké železárny, a. s., Oprava JD vč. výměny kolejnic mostu a kočky na UT

• Tušimice, Elektrárna Tušimice, Montážní práce při rekonstrukci EO K3, K4

• Ostrava, Mittal Steel Ostrava, a. s., SO trasy páry 0,45 MPa na VP

• Ostrava, ArcelorMittal Ostrava, a. s., Rekonstrukce zásobníku uhelného prášku kotle K3

• Ostrava, ArcelorMittal Ostrava, a. s., Přeložky trasy potrubí na studených cestách AS