Účast na realizaci staveb v roce 2009

Česká republika

• Třinec, Třinecké železárny, a.s., Oprava TG zařízení aglomerace

• Stráž pod Ralskem, DIAMO, s. p., Rekonstrukce rotační pece na SLKR II

• Třinec, Třinecké železárny, a.s., Oprava radiačnních trubic a plošin kladkostrojů žíhacích STC pecí

• Třinec, Třinecké železárny, a.s., Oprava nádrží kyseliny sírové č. 1 a 3

• Třinec, Třinecké železárny, a.s., Oprava hlavní troleje a podvěsných plošin hlubinných jeřábů

• Ostrava, ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod PIPES & TUBES, Oprava JD Zušlechťovny

• Frýdek-Místek, Válcovny plechu BESS, Potrubní rozvody-poklopové pece

• Ostrava, VÍTKOVICE Heavy Machinery, a.s., Montáž horizontálního jisticího systému Xenon na plošině lisu 120MN